About Us

Executive Board

Kenneth Ruud, Chairman

Thrina Loennechen, Dean Faculty of Health Sciences

Kathrine Tveiterås, Dean Faculty of Biosciences, Fisheries and Economics

Arne O. Samlås, Dean Faculty of Science and Technology

Scientific Board

Arnfinn Sundsfjord

Johanna U Ericsson Sollid 

Klara Stensvåg

John Sigurd Mjøen Svendsen

Administration

Arnfinn Sundsfjord, leader

Zvonko Mitrovic, coordinator

Heads of Research Groups

Trond Flægstad, HF – IKM – Pediatri – Infeksjonsforskning

Ingebrigt Sylte, HF – IMB – Molekylær Farmakologi og Toksikologi

Pål J Johnsen, HF – IFA – MicroPop

Mohammad Al-Haroni, HF – IKO – Oral økologi

Natasa Skalko-Basnet, HF – IFA – Drug Transport and Delivery

Kristin Hegstad, HF – IMB – K-Res

Morten B. Strøm, HF – IFA – Natursoff- og legemiddelkjemi

Lars Småkrekke, HF – IFA – IPSUM

Mona Johannessen, HF – IMB – Vært-mikrobe interaksjoner

Hanna-Kirsti Schrøder Leiros, NT – Kjemi – Biologi

Annette Bayer, NT – Kjemi – Organisk kjemi

John Sigurd Mjøen Svendsen, NT – Kjemi – Antimicrobial peptides

Jeanette H. Andersen, BFE – Marbio

Klara Stensvåg, BFE – Marin biopropspektering